Traumaverwerking

Alles wat je ontkent, wegdrukt, niet verwerkt, wordt een magneet en trekt alles wat je niet onder ogen wilt zien weer naar je toe. Emoties of trauma’s die je niet verwerkt, kunnen vast gaan zitten in je lichaam en later klachten geven. Traumaverwerking geeft toegang en biedt een weg naar heling tot allerlei pijnlijke, weggestopte stukken. Alle trauma’s geven een diepgaand inzicht in de oorsprong van je verwondingen. De sleutel tot verandering, heling, ligt in jezelf. Als je je pijn heelt kun je de liefde voor jezelf weer terug vinden. Elk trauma dat gevoeld en begrepen wordt, vormt een springplank naar bevrijding: het laat je levensenergie weer moeiteloos stromen. Diep in ons hart dragen we allemaal het verlangen mee om onszelf te ontwikkelen.

Wat is een trauma?

Een trauma is een schokkende gebeurtenis die je dus niet hebt kunnen verwerken en die zich daarom aan je blijft opdringen. Zolang je de pijn nog niet hebt kunnen of willen voelen, zul je onbewust de ervaring in één of andere vorm opnieuw opzoeken. Wat ooit in de doofpot is weggestopt, wil gezien en gehoord worden. Ieder mens wordt vroeg of laat in zijn leven weer geconfronteerd met trauma’s die ooit ontstaan zijn in dit leven en vorige levens. De bijbehorende emoties hebben we vaak onderdrukt omdat die angstig of zelfs levensbedreigend aanvoelden. Om ons tegen die emoties en de reacties die hieruit voortvloeiden te beschermen, ontwikkelden we allerlei overlevingsstrategieën en overtuigingen. Deze overtuigingen zou je ook oerwonden kunnen noemen. Een oerwond is als het ware een pleister die we op het trauma hebben geplakt, om de pijn ervan niet te hoeven voelen. Zolang iemand zich slachtoffer blijft voelen en haatdragend is naar de “dader” blijft diegene in zijn macht en is dus niet vrij.  

Traumaverwerking

Trauma’s zijn op verschillende therapeutische manieren te benaderen. Ik pas intuïtief allerlei technieken en combinaties hiervan toe om jou in je helingsproces bij te staan. Iedere sessie is maatwerk en wordt volledig op jou afgestemd. En soms is de tijd ook gewoon nog niet rijp om de confrontatie met je trauma(‘s) aan te gaan. Samen kunnen we dan wel kijken wat we eventueel alvast ter voorbereiding kunnen doen. Of wat we kunnen doen waar je al baat bij kunt hebben.

Wat gaat het je opleveren?

  • helderheid en inzicht met betrekking tot de klachten en problemen waar jij mee worstelt
  • inzicht in de ervaringen uit het verleden en de verbanden met je problemen in je huidige leven
  • inzicht hoe jij je leven fundamenteel kunt gaan verbeteren
  • je vindt een hernieuwd contact met jezelf
  • je ontwikkeling kan in een stroomversnelling terecht komen 
  • je kunt je richten op je toekomst en het verleden laten rusten

Wat brengen deze trauma's en oerwonden je?

Het zijn uitnodigingen om naar binnen te gaan kijken. Om de pijn die samenhangt met het gemis aan liefde, warmte, respect of waardering en erkenning niet te hoeven voelen ga je op zoek naar vervulling ((destructieve) relaties, drank, drugs, seks, overmatig eten) ervan in de buitenwereld. Die bevrediging is dan altijd vluchtig en geeft meestal niet de echte voldoening waar je zo naar verlangt. Het kan een keerpunt in je leven zijn te ontdekken dat het bewandelen van de weg naar binnen veel heilzamer is. De echte schatgraver heeft de moed zich te verbinden met dat wat er is en graaft in zichzelf. Je gaat dan op zoek naar jezelf om te voelen wie je nu werkelijk bent.

Dit vraagt de moed ervoor te kiezen met de ogen van liefde te kijken naar jezelf, anderen en de wereld waarin je leeft. Liefde kent namelijk geen voorwaarden en regels. Alles wat aan je deur klopt qua pijn die je doorgaans liever vermijdt, verlangt ernaar om als vriend begroet te worden. Het is hartverwarmend als daar geen oordeel op zit en iets of iemand er gewoon mag zijn. Om het vrijheidsgevoel weer terug te krijgen en op een nieuwe manier naar jezelf en anderen te leren kijken, is liefde een prachtig hulpmiddel. Liefde stelt ons in staat te vergeven waardoor je afscheid kunt nemen van allerlei pijnlijke emoties. Door vrede te hebben met je onvrede kunnen wonden geheeld worden.

Het zijn wonderlijk genoeg juist onze pijnlijke emoties en de hiermee samenhangende beperkende overtuigingen die ons iets te vertellen hebben en ons helpen bij de verwerking van oude pijn. Onze wonden wijzen erop dat we anders tegen onszelf en onze werkelijkheid mogen aankijken. Elk trauma biedt je de kans een belangrijke kwaliteit in jezelf te ontwikkelen. Door het in contact zijn met je oude pijn zal ook je zelfbewustzijn groeien. Zelfbewustzijn is puur “zijn” los van oordelen en verwachtingen van jezelf en anderen en je beperkende overtuigingen. Als die verbinding er te weinig is, voel je je afgesneden van wie je ten diepste bent. 

Omdat we leven in een wereld van dualiteit worden we geconfronteerd met tegenpolen. Dus als je afscheiding ervaart vanuit een trauma, ontstaat er een verlangen naar verbondenheid. Het is dan raadzaam om te kijken waar het hier werkelijk om gaat en je te bevrijden uit deze tweestrijd. Belemmeringen kunnen doorbroken worden. Je komt dan weer in contact met de levensenergie die door je heen stroomt. Je bent en creëert wat je denkt vanuit je overtuigingen, hoe je jouw buitenwereld ervaart is echter een spiegel vanuit je binnenwereld. Zo binnen, zo buiten.

Zowel psychische als lichamelijke problemen vinden hun oorsprong in trauma’s en wonden die ons of onze familieleden ooit overkomen zijn. in veel familielijnen zijn heftige dingen gebeurd die verwerkt mogen worden. Als je deze heelt en dus vrij maakt, kun je voluit zijn wie je echt bent.

Een trauma is dus de wortel van onze diepste wonden. De overtuigingen die hiermee samen hangen, waarbij we iets gaan geloven, hebben in hoge mate invloed op de manier waarop wij in het leven staan en tegen de wereld, de ander en onszelf aankijken.

Wat je ooit te verduren hebt gehad, kan nooit meer veranderen, wel de manier waarop je het meedraagt in je verdere leven.

Contact

Wil jij op zoek naar de oorsprong van je klacht? Neem contact op met Sandra Boonman.

Regressie therapie

Regressie betekent terug in de tijd. Regressietherapie is een moderne, snel werkende en diepere vorm van psychotherapie. En gaat op zoek naar precies datgene waar je nu last van hebt maar waarvan de wortels in het verleden liggen. Onderdeel van regressietherapie is ook reïncarnatietherapie.

EMDR

EMDR is een uitstekende methode voor als je last blijft houden van een schokkende, pijnlijke of een angstige ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, een geweldsincident, faalangst, of seksuele problematiek. Deze therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt, wordt vaak toegepast bij trauma’s. 

Traumaverwerking

Emoties of trauma’s die je niet verwerkt, kunnen vast gaan zitten in je lichaam en later klachten geven. Deze therapie geeft toegang en biedt een weg naar heling tot allerlei pijnlijke, weggestopte stukken. Alle trauma’s geven een diepgaand inzicht in de oorsprong van je verwondingen. De sleutel tot verandering ligt in jezelf.