Reïncarnatie therapie

Regressie therapie kun je onderverdelen in het therapeutisch werken in zowel het huidige leven als ook in vorige levens. Voordeel van reïncarnatie therapie is dat dit het werkveld natuurlijk enorm vergroot. Evenals de positief behaalde resultaten er van! Als je alleen therapeutisch werkt in het huidige leven gaat dat hoofdzakelijk over de persoonlijke ontwikkeling, betrek je ook de vorige levens erbij dan heb je het meer over zielsontwikkeling. In reïncarnatie therapie gaat men ervan uit dat een mens een ziel heeft en dat die ziel onsterfelijk is. In de levens voor de laatste geboorte liggen allemaal ervaringen van de ziel opgeslagen. Doordat sommige van deze ervaringen onverwerkt, traumatisch of gewoon nog niet af zijn blijven deze thema’s, patronen van toen ook in je huidige leven nog steeds een rol spelen. Vaak zie je ze als een rode draad door het leven heen lopen. Dat komt omdat de ziel compleet wil zijn, dus als de ziel tijdens die hele lange voorgaande reis b.v. stukjes van zichzelf onderweg is kwijt geraakt of ergens onderweg op welke manier dan ook is beschadigd dan wil het dat terug en de beschadiging ook weer heel maken. De ziel heeft een lichaam nodig om aan te pakken, te verwerken en los te laten etc. van datgene wat ervaren en of geheeld mag worden. Reïncarnatie betekent overigens opnieuw in het vlees (lichaam) komen. Reïncarnatie therapie is een geweldige methode om oude trauma’s te helen, maar zeker ook om je persoonlijk en spiritueel te ontwikkelen. Krachtige vorige geïntegreerde levens in je persoonlijkheid van nu kunnen enorm waardevol zijn.

Voorbeelden hiervan

schuld, schaamte, angsten, boosheid, onzekerheid. Problemen met geld, macht, seks, autoriteiten of noem het eigenlijk maar op. De wortel hiervan ligt vaak in een vorig leven, daar is het ooit ontstaan. Belangrijk hierbij zijn ook de oude, beperkende overtuigingen die daar eveneens ooit geboren zijn: ik ben niet goed genoeg, ik ben het niet waard om…, ik kan het niet, ik zit vast, mij lukt nooit wat en ga zo maar door. Deze overtuigingen houden ook het probleem in stand. Door d.m.v. trance terug te gaan naar deze eerdere diepere ervaringen kom je uiteindelijk bij de kern er van uit. Je leert de geschiedenis er achter kennen, gaat de in- en outs van het verhaal begrijpen. Je gaat inzien hoe het komt dat je dit oude probleem onbewust in je huidige leven in stand hebt gehouden. Begrip is een hele belangrijke stap naar bewustwording waarna heelwording kan ontstaan. Je kunt de oude emotionele, fysieke, mentale en wellicht ook spirituele ladingen loslaten als je tot inzicht en verwerking ervan bent gekomen.

Het doel van deze sessies is

om de oude pijn te begrijpen, alsnog te verwerken om het daarna los te kunnen laten zodat de geblokkeerde levensenergie weer vrijuit kan stromen. En om de kwaliteiten en talenten die er in dat vorige leven ook waren in de huidige persoonlijkheid te integreren. Integreren betekent weer tot je beschikking hebben, je kunt er weer iets mee doen. Het is een waar transformatieproces wat in gang gezet wordt. Er kunnen dan deuren open gaan die voorheen altijd gesloten bleven. Soms is het werkelijk verbluffend wat een reïncarnatie sessie teweeg kan brengen. Iets waar je, als je alleen therapeutisch werkt in het huidige leven nooit bij kunt komen. En het probleem dan misschien tijdelijk iets verzacht of wat naar de achtergrond verdwijnt maar zeker niet oplost omdat je eenvoudigweg niet bij de wortel komt.

Heel veel mensen blijven hangen in oude trauma stukken waarvan ze van het bestaan ervan vaak totaal onbewust zijn. Bewust making hiervan geeft echt veel opheldering en verwerking ervan een diepe, transformerende heling.

Reïncarnatie therapie is goed inzetbaar bij

  • Mensen die klachten hebben die ze niet goed kunnen plaatsen in hun huidige leven, soms ook wel onbegrepen klachten genoemd, zoals b.v. diverse angsten. Voorbeelden: hoogtevrees, angst voor water, angst voor honden, claustrofobie, smetvrees, vliegangst etc.
  • Lichamelijke en geestelijke (onbegrepen) pijnen.
  • Onbestemde gevoelens, b.v. een gevoel van heimwee naar….wat je niet echt plaatsen kunt.
  • Relatieproblemen met partner, kind, ouders, familieleden, collega’s, bazen kunnen uiteindelijk hun wortels hebben liggen in een vorig leven.
  • Steeds maar weer in dezelfde destructieve patronen, of in soortgelijke vervelende, moeilijke, pijnlijke situaties terechtkomen.
  • Je niet thuis voelen in je lichaam of op deze aarde.
  • Huidaandoeningen, zoals eczeem.
  • Maar eigenlijk ook gewoon bij welke klacht of probleem dan ook.

Het is prachtig en zeer verhelderend

om de zielsontwikkeling terug te kunnen zien in de huidige persoonlijkheid. Het is voor een geslaagde reïncarnatie sessie overigens niet nodig om in reïncarnatie te “geloven”, wel vind ik het belangrijk dat je bereid bent om je eigen waarnemingen tijdens de sessies serieus te nemen. Je zou het kunnen zien als een verdiepende en helende reis in je eigen levens geschiedenis! Een reis door je eigen, unieke, innerlijke videotheek. Klinkt als een spannend avontuur toch?

Tijdens al mijn sessies maak ik gebruik van verschillende klankschalen die van nature al harmoniserend en zuiverend werken. De trillingen ervan werken diep door tot op celniveau waardoor blokkades sneller loskomen. Mijn cliënten ervaren de klankschalen doorgaans als zeer prettig en ontspannend.  

Contact

Wil jij op zoek naar de oorsprong van je klacht? Neem contact op met Sandra Boonman.