EMDR

EMDR is een uitstekende methode voor als je last blijft houden van een schokkende, pijnlijke of een angstige ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, een geweldsincident, faalangst of seksuele problematiek. Deze therapie die je via o.a. oogbewegingen of geluiden in het oor van nare gevoelens afhelpt wordt al jaren toegepast bij trauma verwerking. EMDR is een therapie waar veel minder bij gepraat wordt. Door de EMDR behandeling zullen langzamerhand de nare herinneringen aan kracht en emotionele lading verliezen. Het wordt dan steeds makkelijker om aan de oorspronkelijke gebeurtenis terug te denken. Dit draagt ertoe bij dat de schokkende ervaring steeds meer een plek krijgt in je levensgeschiedenis.

Het ontstaan van EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, werd meer dan 25 jaar geleden door de Amerikaanse psychologe Francine Shapiro bij toeval ontdekt. Ze wandelde in 1997 door het bos en liet haar gedachten gaan over haar verleden, haar toekomst en haar gevoelens. Aanleiding daarvan was het feit dat er een tumor bij haar was geconstateerd. Tijdens de wandeling merkte ze op dat de nare gedachten die ze had minder heftig werden. Ongewild stond ze langer stil bij een herinnering uit haar jeugd. Onbewust haalde ze de herinnering helemaal terug. Dit bracht een hele nare emotionele lading met zich mee. Tijdens deze herinnering gingen haar ogen heel snel heen en weer omdat ze naar de bewegende toppen van de bomen in het bos keek. Ze merkte dat de negatieve emotie beduidend afnam. Op basis van deze eigen ervaring is ze onderzoek gaan doen. Een aantal van haar proefpersonen waren Vietnam veteranen. Ze liet ze de emotionele ervaringen herbeleven, terwijl ze hun ogen bewogen. Deze onderzoeken resulteerden in vele positieve resultaten. In de jaren daarna is EMDR verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.

De theorie

De theorie waarop EMDR gebaseerd is heeft te maken met de manier waarop je brein herinneringen opslaat. Het idee is dat bepaalde ervaringen na verloop van tijd als herinneringen in je “lange termijngeheugen”terechtkomen. Zodra je ze weer voor de geest haalt, komen ze in het “werkgeheugen” terecht. Het werkgeheugen heeft echter maar een beperkte capaciteit. Als je tegelijkertijd andere stimuli krijgt, blijft er maar weinig ruimte over voor de herinnering. De herinnering wordt daardoor in een andere, vaak kleinere, vagere en minder overweldigende vorm, weer in het lange termijngeheugen opgeslagen.

In het begin van de EMDR therapie zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan de oorzaak en de achtergrond van de klachten. Daarnaast wordt er een taxatie gemaakt van een aantal individuele kenmerken, waaronder hoeveel last je van de klachten ondervindt. Hieruit zal blijken of EMDR een geschikte methode is. EMDR werkt vaak snel, maar kan daarnaast ook zeer intensief zijn. Er kunnen tot een aantal dagen na de behandeling wat vervelende beelden, gedachtes of gevoelens opkomen die je stemming kunnen beïnvloeden. Ook kunnen deze na de behandeling tijdelijk terug komen in je dromen.

Hoe werkt EMDR?

De therapeut zal je vragen aan de gebeurtenis terug te denken, inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Eerst gebeurt dit om meer informatie over de traumatische beleving te verzamelen. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De therapeut zal vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen. Maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. In veel gevallen zijn dat de vingers van de therapeut die voor je ogen heen en weer bewegen en die je met je ogen van links naar rechts volgt. Of door geluiden die door middel van een koptelefoon afwisselend links en rechts worden aangeboden, of door op de handen of knieën te tikken. EMDR brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Na elke set stimuli wordt er even rust genomen en gevraagd wat er naar boven is gekomen aan beelden, gevoelens, gedachten etc. Waarna een nieuwe set stimuli volgt terwijl je met je aandacht bij het laatst opgekomen beeld blijft.


Op dit moment is EMDR de meest geëvalueerde therapie op het gebied van trauma. Na reeds 3 tot 4 sessies is 80% van de cliënten weer in staat om de normale bezigheden te verrichten. De emotionele ladingen die aan het trauma waren gekoppeld konden zij nauwelijks meer oproepen.


Een EMDR behandeling duurt ongeveer een uur.

Contact

Wil jij op zoek naar de oorsprong van je klacht? Neem contact op met Sandra Boonman.

Onze diensten

Regressie therapie

Regressie betekent terug in de tijd. Regressietherapie is een moderne, snel werkende en diepere vorm van psychotherapie. En gaat op zoek naar precies datgene waar je nu last van hebt maar waarvan de wortels in het verleden liggen. Onderdeel van regressietherapie is ook reïncarnatietherapie.

EMDR

EMDR is een uitstekende methode voor als je last blijft houden van een schokkende, pijnlijke of een angstige ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld, een geweldsincident, faalangst of seksuele problematiek. Deze therapie die je met oogbewegingen van nare gevoelens afhelpt, wordt vaak toegepast bij trauma’s.

Traumaverwerking

Emoties of trauma’s die je niet verwerkt, kunnen vast gaan zitten in je lichaam en later klachten geven. Deze therapie geeft toegang en biedt een weg naar heling tot allerlei pijnlijke, weggestopte stukken. Alle trauma’s geven een diepgaand inzicht in de oorsprong van je verwondingen. De sleutel tot verandering ligt in jezelf.